Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu

Thời thế đổi thay; Từ Van Gaal tới Mourinho; Ca này thốn;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 1

Trai cò hại nhau, ngư ông đắc lợi. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 2

Ngày Balo không còn kiêu ngạo. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 3

King Leo. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 4

Chia tay phất lên ngay. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 5

Fan cứng của Rihanna. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 6

Một khi anh đã máu. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 7

Đầu siêu sang, đuôi phế thải. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 8

Ca này thốn. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 9

Người cha già vĩ đại. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 10

Từ Van Gaal tới Mourinho. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Simeone cười khảy nhìn Enrique 'hỗn chiến' với Zizou; Lộ lý do Công Phượng quyết uốn xoăn cả quả đầu - Ảnh 11

Thời thế đổi thay. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:05 04/10/2016