Ảnh chế: Ngài A Nơ sắm mặt nạ miễn phí đón Halloween; Chấn động với vụ mất tích lâu năm ở Old Trafford

Lẽ sống của Bầy cáo; Pháo’ to quá; Tận 90 phút;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Ảnh chế: Ngài A Nơ sắm mặt nạ miễn phí đón Halloween; Chấn động với vụ mất tích lâu năm ở Old Trafford - Ảnh 1

Lẽ sống của Bầy cáo. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Ngài A Nơ sắm mặt nạ miễn phí đón Halloween; Chấn động với vụ mất tích lâu năm ở Old Trafford - Ảnh 2

‘Pháo’ to quá. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Ngài A Nơ sắm mặt nạ miễn phí đón Halloween; Chấn động với vụ mất tích lâu năm ở Old Trafford - Ảnh 3

Vẫn chưa tìm ra. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Ngài A Nơ sắm mặt nạ miễn phí đón Halloween; Chấn động với vụ mất tích lâu năm ở Old Trafford - Ảnh 4

Chúc Ngài sớm bình phục còn đón Halloween. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Ngài A Nơ sắm mặt nạ miễn phí đón Halloween; Chấn động với vụ mất tích lâu năm ở Old Trafford - Ảnh 5

Không thể chống cự. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Ngài A Nơ sắm mặt nạ miễn phí đón Halloween; Chấn động với vụ mất tích lâu năm ở Old Trafford - Ảnh 6

Bạn thân phải thế. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Ngài A Nơ sắm mặt nạ miễn phí đón Halloween; Chấn động với vụ mất tích lâu năm ở Old Trafford - Ảnh 7

Gia đình là số 1. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Ngài A Nơ sắm mặt nạ miễn phí đón Halloween; Chấn động với vụ mất tích lâu năm ở Old Trafford - Ảnh 8

Tận 90 phút. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:40 16/10/2016