Ảnh chế: Mario-Falcao chia sẻ bí kiếp trường sinh; Cục diện Ngoại hạng Anh qua tít bài hát Việt

Một và chỉ một; Khác biệt rõ ràng; Thiên tài vĩ đại;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Ảnh chế: Mario-Falcao chia sẻ bí kiếp trường sinh; Cục diện Ngoại hạng Anh qua tít bài hát Việt - Ảnh 1

Ligue 1 truyền kỳ. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Mario-Falcao chia sẻ bí kiếp trường sinh; Cục diện Ngoại hạng Anh qua tít bài hát Việt - Ảnh 2

Thánh Tôn mừng sinh nhật. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Mario-Falcao chia sẻ bí kiếp trường sinh; Cục diện Ngoại hạng Anh qua tít bài hát Việt - Ảnh 3

Ngoại hạng Anh toàn cảnh. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Mario-Falcao chia sẻ bí kiếp trường sinh; Cục diện Ngoại hạng Anh qua tít bài hát Việt - Ảnh 4

Đất nước cuồng Ramos. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Mario-Falcao chia sẻ bí kiếp trường sinh; Cục diện Ngoại hạng Anh qua tít bài hát Việt - Ảnh 5

Một và chỉ một. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Mario-Falcao chia sẻ bí kiếp trường sinh; Cục diện Ngoại hạng Anh qua tít bài hát Việt - Ảnh 6

Hạn hán lời. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Mario-Falcao chia sẻ bí kiếp trường sinh; Cục diện Ngoại hạng Anh qua tít bài hát Việt - Ảnh 7

Khác biệt rõ ràng. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Mario-Falcao chia sẻ bí kiếp trường sinh; Cục diện Ngoại hạng Anh qua tít bài hát Việt - Ảnh 8

Thiên tài vĩ đại. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:10 08/11/2016