Ảnh chế: LORD Bendtner ban phước lành cho Lewandowski; Chicharito tát vào mặt thương hiệu của FC Thuốc Nhuộm

Vàng thật không sợ lửa; Cuộc vui nào rồi cũng tàn; Chúng ta không thuộc về nhau;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Ảnh chế: LORD Bendtner ban phước lành cho Lewandowski; Chicharito tát vào mặt thương hiệu của FC Thuốc Nhuộm - Ảnh 1

Ngài A Nơ ban phước lành. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: LORD Bendtner ban phước lành cho Lewandowski; Chicharito tát vào mặt thương hiệu của FC Thuốc Nhuộm - Ảnh 2

Vàng thật không sợ lửa. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: LORD Bendtner ban phước lành cho Lewandowski; Chicharito tát vào mặt thương hiệu của FC Thuốc Nhuộm - Ảnh 3

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: LORD Bendtner ban phước lành cho Lewandowski; Chicharito tát vào mặt thương hiệu của FC Thuốc Nhuộm - Ảnh 4

Kiểu chào huyền thoại. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: LORD Bendtner ban phước lành cho Lewandowski; Chicharito tát vào mặt thương hiệu của FC Thuốc Nhuộm - Ảnh 5

Chúng ta không thuộc về nhau. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: LORD Bendtner ban phước lành cho Lewandowski; Chicharito tát vào mặt thương hiệu của FC Thuốc Nhuộm - Ảnh 6

Anh thích thì anh tạo kiểu thôi. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: LORD Bendtner ban phước lành cho Lewandowski; Chicharito tát vào mặt thương hiệu của FC Thuốc Nhuộm - Ảnh 7

Cái tát vào mặt thương hiệu. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 17:00 09/10/2016