Ảnh chế: 'Lăng nhăng' như Bầy cáo; FC Thuốc Nhuộm và cú sốc 1 tỷ bảng

Superman Buffon; Quá khó cho Pep; Tẹt háng;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Ảnh chế: 'Lăng nhăng' như Bầy cáo; FC Thuốc Nhuộm và cú sốc 1 tỷ bảng - Ảnh 1

Ai rồi cũng trưởng thành. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: 'Lăng nhăng' như Bầy cáo; FC Thuốc Nhuộm và cú sốc 1 tỷ bảng - Ảnh 2

Thay đổi chóng mặt. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: 'Lăng nhăng' như Bầy cáo; FC Thuốc Nhuộm và cú sốc 1 tỷ bảng - Ảnh 3

Superman Buffon. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: 'Lăng nhăng' như Bầy cáo; FC Thuốc Nhuộm và cú sốc 1 tỷ bảng - Ảnh 4

Iu 1 lần rồi thôi. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: 'Lăng nhăng' như Bầy cáo; FC Thuốc Nhuộm và cú sốc 1 tỷ bảng - Ảnh 5

Quá khó. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: 'Lăng nhăng' như Bầy cáo; FC Thuốc Nhuộm và cú sốc 1 tỷ bảng - Ảnh 6

Tẹt háng. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: 'Lăng nhăng' như Bầy cáo; FC Thuốc Nhuộm và cú sốc 1 tỷ bảng - Ảnh 7

Câu hỏi không lời giải. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:50 19/10/2016