Ảnh chế: David-louis-van-moyes-Mou sở hữu công lực thượng thừa; Chiếc áo huyền thoại của đội Đỏ truyền đến đời 5 thì 'tạch'

Càn quét Anh quốc; Nhà hát đón bão; Khó đầu, dễ đuôi;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Ảnh chế: David-louis-van-moyes-Mou sở hữu công lực thượng thừa; Chiếc áo huyền thoại của đội Đỏ truyền đến đời 5 thì 'tạch' - Ảnh 1

Công lực thượng thừa. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: David-louis-van-moyes-Mou sở hữu công lực thượng thừa; Chiếc áo huyền thoại của đội Đỏ truyền đến đời 5 thì 'tạch' - Ảnh 2

Càn quét Anh quốc. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: David-louis-van-moyes-Mou sở hữu công lực thượng thừa; Chiếc áo huyền thoại của đội Đỏ truyền đến đời 5 thì 'tạch' - Ảnh 3

Sao lại không? Ảnh: Internet.

Ảnh chế: David-louis-van-moyes-Mou sở hữu công lực thượng thừa; Chiếc áo huyền thoại của đội Đỏ truyền đến đời 5 thì 'tạch' - Ảnh 4

Nhà hát đón bão. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: David-louis-van-moyes-Mou sở hữu công lực thượng thừa; Chiếc áo huyền thoại của đội Đỏ truyền đến đời 5 thì 'tạch' - Ảnh 5

Đời 5 thì tạch. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: David-louis-van-moyes-Mou sở hữu công lực thượng thừa; Chiếc áo huyền thoại của đội Đỏ truyền đến đời 5 thì 'tạch' - Ảnh 6

Khó đầu, dễ đuôi. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 21:00 26/10/2016