Ảnh chế: Cạn lời với cuộc tình tay ba Pepe – Messi – Wenger; CR7 quyết giấu bí kiếp khiến M10 ôm hận

Huyền thoại của những huyền thoại; Có lên có xuống; Giá trị của người đội trưởng; là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Ảnh chế: Cạn lời với cuộc tình tay ba Pepe – Messi – Wenger; CR7 quyết giấu bí kiếp khiến M10 ôm hận - Ảnh 1

Huyền thoại của những huyền thoại. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Cạn lời với cuộc tình tay ba Pepe – Messi – Wenger; CR7 quyết giấu bí kiếp khiến M10 ôm hận - Ảnh 2

Có lên có xuống. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Cạn lời với cuộc tình tay ba Pepe – Messi – Wenger; CR7 quyết giấu bí kiếp khiến M10 ôm hận - Ảnh 3

Giá trị của người đội trưởng. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Cạn lời với cuộc tình tay ba Pepe – Messi – Wenger; CR7 quyết giấu bí kiếp khiến M10 ôm hận - Ảnh 4

Tự hào Việt Nam. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Cạn lời với cuộc tình tay ba Pepe – Messi – Wenger; CR7 quyết giấu bí kiếp khiến M10 ôm hận - Ảnh 5

Quá phũ. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Cạn lời với cuộc tình tay ba Pepe – Messi – Wenger; CR7 quyết giấu bí kiếp khiến M10 ôm hận - Ảnh 6

Có logic. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Cạn lời với cuộc tình tay ba Pepe – Messi – Wenger; CR7 quyết giấu bí kiếp khiến M10 ôm hận - Ảnh 7

Yêu Fan như Persie. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:40 11/10/2016