Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2)

Sơn nữ ngực trần tuyệt đẹp, cụ ông và chú chim bồ câu, nụ cười của những đứa trẻ... là loạt ảnh tuyệt vời về chân dung người Việt thập niên 1950.

Già làng người Thượng. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh chân dung người Việt thập niên 1950 của Raymond Cauchetier. Nụ cười của những đứa trẻ. Một "đội quân" nhỏ tuổi. Chân dung một cụ ông. Cụ ông bên chùa Một Cột, Hà Nội. Trai tráng người Thượng đánh cồng trong ngày hội. Cậu bé dưới tán cọ. Chân dung một người cửu vạn. Cụ bà "nhà quê" ở Hà Nội. Cụ ông và chú chim bồ câu.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 1

Già làng người Thượng. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh chân dung người Việt thập niên 1950 của Raymond Cauchetier.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 2

Nụ cười của những đứa trẻ.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 3

Một "đội quân" nhỏ tuổi.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 4

Chân dung một cụ ông.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 5

Cụ ông bên chùa Một Cột, Hà Nội.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 6

Trai tráng người Thượng đánh cồng trong ngày hội.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 7

Cậu bé dưới tán cọ.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 8

Chân dung một người cửu vạn.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 9

Cụ bà "nhà quê" ở Hà Nội.

Ảnh chân dung 'nét căng' về người Việt thập niên 1950 (2) - Ảnh 10

Cụ ông và chú chim bồ câu.