Anh "bơm" 10 tỷ bảng vào thị trường tiền tệ

    Gốc

    Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 19/9 đã công bố quyết định trong tuần tới sẽ "bơm" vào các thị trường tiền tệ dài hạn khoảng 10 tỷ bảng (20 tỷ USD).

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214448/Default.aspx