Angelina Jolie kể chuyện mang bầu

    Gốc

    Hanoinet - Trong cuộc trò chuyện về phát triển cơ hội giáo dục cho trẻ em ở Washington (Mỹ) hôm 8/4, đột nhiên "bà Smith" dừng lại vì cú đạp của đứa con trong bụng.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=52410