Angelina Jolie bị tranh con

Mẹ đẻ của Zahara đòi nữ minh tinh Hollywood trả lại con. Angie vẫn nghĩ con gái nuôi là trẻ mồ côi.