Ấn tượng "Thành công bằng phong cách"

    Gốc

    Hanoinet - Khóa học gồm 6 chuyên đề như mối liên hệ giữa tính cách và sự nghiệp, tạo động lực trong kinh doanh, thực hành nghi thức dự tiệc... và kéo dài trong 3 tuần (khai giảng 9.10 ). Mục đích chương trình tư vấn để học viên thiết lập khả năng tư duy, kỹ năng cần thiết trong thương lượng & tạo lập mối quan hệ; đặc biệt tạo cho bản thân phong cách và hình thức bên ngoài ấn tượng.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=25610