An toàn lao động - cách làm của Mạo Khê

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sản xuất và bảo đảm an toàn lao động (ATLĐ) trong sản xuất là hai nhiệm vụ cần được các đơn vị trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) coi trọng ngang nhau.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120505&sub=56&top=38