An toàn giao thông đã có những tiến bộ nhất định

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Hồ Nghĩa Dũng đã nhận định an toàn giao thông (ATGT) đã có những tiến bộ nhất định. Mặc dù ATGT là vấn đề rất phức tạp, là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng, ý thức, văn hóa giao thông… không thể giải quyết ngay ngày một ngày hai, nhưng những giải pháp vừa cấp bách vừa lâu dài được áp dụng trong thời gian qua cũng đã có kết quả bước đầu.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/5/153173