An Phú đẩy mạnh cải cách hành chính

  221 liên quanGốc

  Những năm qua, UBND huyện An Phú luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính (CCHC) và chỉ đạo thực hiện xuyên suốt, toàn diện nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

  Giải quyết thủ tục hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” huyện An Phú

  Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện An Phú Huỳnh Thị Mỹ Châu cho biết, UBND huyện An Phú ban hành kế hoạch CCHC năm 2019 với 8 lĩnh vực, gồm: công tác chỉ đạo và điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Với 53 đầu công việc, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành đối với các đầu công việc được giao. Với sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo huyện và các cấp, ngành có liên quan trong chỉ đạo, điều hành, đến nay, đã hoàn thành 49/53 đầu công việc, đạt 92,5%.

  UBND huyện đã triển khai lắp đặt hệ thống camera tại bộ phận “Một cửa” của huyện và các xã, thị trấn để giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC, kết nối vào máy chủ đặt tại phòng làm việc của Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện để quản lý, giám sát. Trong các phiên họp thường kỳ, UBND huyện quan tâm chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 nội dung CCHC, nhất là công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về CCHC; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp với công dân. Đặc biệt, nghiêm cấm công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, qua đánh giá công tác CCHC của huyện An Phú còn hạn chế, như: chỉ số CCHC chưa cải thiện tốt, vẫn còn tình trạng chậm giải quyết TTHC. Một số công chức tại bộ phận “Một cửa” còn hạn chế về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với công dân còn chưa tốt. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền CCHC chậm đổi mới; việc niêm yết TTHCchưa tạo được thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham khảo…

  Trưởng phòng Nội vụ huyện An Phú Đào Văn Phi cho biết, với quyết tâm cải thiện chỉ số CCHC, nâng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Phòng Nội vụ phối hợp UBMTTQVN huyện khảo sát mức độ hài lòng và lấy ý kiến người dân. Trên cơ sở các xã, thị trấn và bộ phận “Một cửa” huyện cung cấp họ tên và địa chỉ của người dân thường xuyên đến giải quyết TTHC, Phòng Nội vụ lập danh sách và giao ban công tác Mặt trận ấp gửi phiếu lấy ý kiến. Những đóng góp thuộc thẩm quyền sẽ tham mưu UBND huyện ra văn bản chỉ đạo thực hiện; những vấn đề ngoài thẩm quyền của huyện sẽ rà soát để kiến nghị xem xét, giải quyết hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

  Song song với rà soát về trình độ, tiêu chuẩn (sử dụng tin học, vi tính, chuyên môn) của công chức tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện và xã; huyện sẽ tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện và đề xuất kiểm điểm, phê bình tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc giải quyết TTHC… Đặc biệt, An Phú triển khai thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” và “Ngày không viết” vào thứ tư hàng tuần. Phân công luân phiên cán bộ (không chuyên trách) trực tại bàn ở bộ phận “Một cửa” để viết hộ cho người dân (thí điểm tại bộ phận “Một cửa” ở xã Phước Hưng). Đồng thời, Phòng Nội vụ sẽ tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện chấm điểm CCHC tại các cơ quan, ngành huyện và UBND xã, thị trấn.

  HỮU HUYNH

   Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/an-phu-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-a258682.html