Ăn ốc nhớ ốc

Muốn ăn cua rốc ốc nhồi Đem con mà gả cho người đồng chiêm. Mẹ tôi là con gái vùng đồng chiêm huyện Vụ Bản, Nam Định. Bởi thế mà tôi la liếm được khối thứ về cua ốc, để rồi sau này có dịp đem “đấu” chúng với lũ cua ốc ở thị thành.