An ninh môi trường và trách nhiệm của ngành Công an

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ngày 2-6-2009, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Những vấn đề môi trường toàn cầu - an ninh môi trường và trách nhiệm của ngành Công an” nhân kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 5-6-2009.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/20081230.85897/copy5_of_20081230.58655/20090603.11718.html