Án mạng từ một trái chuối

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Huỳnh Văn Khá (SN 1989, ngụ Bến Bình Đông, P3Q6) bán chuối dạo. 20 giờ ngày 28-8-2007,

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/ghi_nhan_tu_phap_dinh/2008/mlfolder.2007-12-28.8912728412/20080905.995