Ấn hành mẫu tranh cổ động tuyên truyền Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa giao Cục Văn hóa cơ sở ấn hành mẫu tranh và đĩa DVD tranh cổ động về Tuyên truyền – Văn hóa Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Công Thương)

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi sáng tác tranh cổ động và ấn hành tài liệu tuyên truyền Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về ASEAN và Năm Chủ tịch ASEAN 2020 – Năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Thông qua công tác tuyên truyền cổ động trực quan góp phần tuyên truyền, định hướng xã hội, nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử của người dân với bạn bè quốc tế; thúc đẩy các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Thông nhất trong toàn quốc về hình thức, nội dung tuyên truyền cổ động trực quan để sử dụng trong công tác tuyên truyền Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và các cuộc họp liên quan khác.

Theo đó, với chủ đề "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", nội dung tuyên truyền Năm ASEAN 2020 gồm: Phát huy vai trò và đóng góp tích cực của ASEAN vào công cuộc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực; Thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội vào Cách mạng công nghiệp 4.0; Thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; Nâng cao năng lực thích ứng, hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Từ ngày 1/1/2020, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN theo luân phiên.

>> Kế hoạch tổ chức thi sáng tác tranh cổ động và ấn hành tài liệu tuyên truyền Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Lan Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-hanh-mau-tranh-co-dong-tuyen-truyen-nam-chu-tich-asean-2020-2020031815423489.htm