Giải mã bí ẩn: Tại sao rắn hổ mang có thể phình rộng phần cổ?

Rắn hổ mang có thể bành rộng cổ mình ra được là do nó có xương sườn kéo dài, giúp rắn mở rộng da ra bên...