An Giang - Vĩnh Long: Số phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc tăng đột biến

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Đây là lời cảnh báo chung của ngành chức năng hai tỉnh An Giang và Vĩnh Long, sau khi có số liệu báo cáo sơ bộ số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài nói chung và số phụ nữ kết hôn với người Hàn Quốc nói riêng trong...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-14.8253909062