An Giang phấn đấu có thêm từ 50 - 70 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên

Sáng 30/6, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang năm 2022 và định hướng giai đoạn 2021-2025.

TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/an-giang-phan-dau-co-them-tu-50-70-san-pham-ocop-3-sao-tro-len-3251.html