An Giang nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

  40 liên quanGốc

  Chiều 15-12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

  Quang cảnh hội nghị

  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến trao giấy khen các tập thể

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tăng cường tham mưu phân công, bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách đối với cán bộ diện cấp ủy quản lý sau Đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác đảng viên giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

  Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND các cấp. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; đề án về tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý nữ, trẻ, dân tộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

  Đặc biệt, cần tiếp tục năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm…

  Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang tặng giấy khen 3 tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020.

  Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

   Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-va-suc-chien-dau-cua-to-chuc-co-so-dang-a291829.html