An Giang mời gọi đầu tư, phát triển hạ tầng phục vụ du lịch

Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phát triển hạ tầng du lịch tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

An Giang xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, ngoài tiềm năng, điều kiện sẵn có, cần phải xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch hoàn chỉnh bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông và hạ tầng dịch vụ.

Ngày 4/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành chương trình số 300/CTr-UBND về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2021– 2025, là một trong những chương trình trọng điểm của tỉnh nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ khi triển khai thực hiện cho đến nay, An Giang có 97 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số buồng 3.121 với hơn 5.000 giường; 5 khu, điểm được công nhận gồm 1 khu du lịch quốc gia, 1 khu du lịch cấp tỉnh và 3 điểm du lịch.

Tổng lượt khách đến An Giang ước đạt 18,7 triệu lượt, trong đó, lượt khách lưu trú của các khách sạn đạt chuẩn và nhà nghỉ, nhà trọ ước đạt gần 1,6 triệu lượt.

Cơ sở hạ tầng từng bước tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, nhất là các tuyến giao thông quan trọng liên tỉnh, liên vùng. Hạ tầng bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình tiếp tục được đầu tư mở rộng, đồng bộ với cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình 300/CTr-UBND ngày 4/6/2021 về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, hạ tầng giao thông kết nối đến các khu, điểm du lịch; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn chỉnh các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tập trung mời gọi đầu tư 8 dự án du lịch thuộc danh mục dự án trọng điểm ưu tiên mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, như: Dự án Khu du lịch hồ Soài So; dự án Khu du lịch Bắc Miếu Bà; dự án Khu du lịch Búng Bình Thiên; dự án Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cù Lao Giêng …

Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu du lịch An Giang tại các liên hoan, sự kiện du lịch do các tỉnh, thành phố trong nước tổ chức; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua việc phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế đến An Giang…

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/an-giang-moi-goi-dau-tu-phat-trien-ha-tang-phuc-vu-du-lich-post774696.html