An Giang: Lễ cầu siêu cho hơn 3.000 nạn nhân của quân diệt chủng Pôn Pốt

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    Trong 2 ngày 9 và 10/4, tại khu Nhà mồ Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) đã diễn ra lễ cầu siêu, tưởng niệm và ngày giỗ cho 3.175 thường dân vô tội giáp biên giới Campuchia bị bọn diệt chủng Pôn Pốt xâm lấn sát hại vào những ngày cuối tháng 4/1978.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/203641