An Giang giúp Campuchia khống chế rầy nâu trên lúa

    Gốc

    Tỉnh An Giang vừa đưa 10 cán bộ kỹ thuật bảo vệ thực vật sang giúp nông dân Campuchia khống chế thành công 30.000ha lúa nhiễm rầy nâu ở mức độ cao tại 3 tỉnh giáp ranh Tà Keo, Kandal và Kongpong Speu.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/213958/Default.aspx