An Giang: Công tác vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được bảo vệ chặt chẽ

    Báo An Giang
    4 liên quanGốcAn Giang

    Sáng 6/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cùng lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã giám sát việc vận chuyển đề thi để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

    Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/an-giang-cong-tac-van-chuyen-de-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022-duoc-bao-ve-chat-che-3261.html