An Giang: Chuyển đất trồng lúa phải đóng 50% giá trị đất

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

An Giang: Chuyển đất trồng lúa phải đóng 50% giá trị đất - Ảnh 1

Theo quyết định, mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước (đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm) sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, cụ thể như sau:

Người sử dụng đất quy định tại Quy định này thì ngoài nghĩa vụ tài chính về đất đai theo pháp luật, còn phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước được tính bằng 50% x diện tích x giá của loại đất trồng lúa. Trong đó, diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp được ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.

Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.