An Giang: Chạy thử nghiệm thành công VNACCS/VCIS cho DN

(HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới –Cục Hải quan An Giang vừa tổ chức chạy thử nghiệm thành công hệ thống thông quan điện tử - VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp.

Tham gia chạy thử nghiệm hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS có gần 30 nhân viên làm thủ tục hải quan của các doanh nghiệp có hoạt động XNK thuộc tỉnh An Giang; Đại lý tàu biển Cần Thơ; Đại lý khai thuê hải quan tại Cần Thơ.

Trước đó, Cục Hải quan An Giang đã tổ chức đào tạo tổng quan và chi tiết hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS cho nhân viên làm thủ tục hải quan của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn An Giang.

Bửu Tài (Hải quan An Giang)