An Giang: Ban hành quy chế bảo vệ môi trường

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    UBND tỉnh An Giang vừa có Quyết định số 13/2008/QD-UBND "Ban hành quy chế bảo vệ môi trường khu vực công cộng và khu dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang".

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19915