An Giang - 190 năm hình thành, phát triển

  An Giang là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước. Trải qua 190 năm hình thành và phát triển, với nhiều thăng trầm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân An Giang đã không ngừng phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, xứng tầm với công khai mở, vun bồi của những bậc tiền nhân.

  Theo sách Đại Nam thực lục ghi nhận, 190 năm trước, vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Thìn (1832), năm Minh Mệnh thứ 13, trong buổi thiết triều, sau khi nghe Bộ Lại trình tấu, vua Minh Mệnh đã chỉ dụ bãi bỏ Gia Định Thành, đổi “ngũ trấn” thành “lục tỉnh”. Cùng thời điểm, vua Minh Mệnh đã quyết định thành lập 12 tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tiên, trong đó có tỉnh An Giang.

  Đối chiếu với lịch vạn niên, ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 22/11/1832 (dương lịch). Từ cơ sở khoa học và thực tiễn có thể khẳng định, tỉnh An Giang được vua Minh Mệnh quyết định thành lập vào ngày 22/11/1832. Qua thời gian hình thành và phát triển, An Giang đã trở thành địa phương có nền văn hóa đặc sắc, phong phú, đa dạng. Là nơi khởi nguồn nhiều tôn giáo bản địa và có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống chan hòa, gắn bó.

  Tại hội thảo An Giang 190 năm hình thành và phát triển, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất An Giang

  Tại hội thảo An Giang 190 năm hình thành và phát triển, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất An Giang

  Trong những năm tháng chiến tranh, vùng đất và con người An Giang đã anh dũng, kiên cường, bất khuất đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong thời bình, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân An Giang luôn đồng lòng xây dựng quê hương. Thời kỳ đổi mới của đất nước ta bắt đầu từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986). Cũng trong khoảng thời gian đó, An Giang nổi lên như một điển hình của việc phá rào cản cũ, đề ra những chính sách, chủ trương đột phá bắt đầu từ kinh tế nông nghiệp.

  Đặc biệt, ngay từ năm 1990, An Giang đã có chủ trương hỗ trợ vốn tín dụng ngắn hạn cho nông dân; từ năm 1992, hình thành định chế khuyến nông và tự do hóa thương mại. An Giang cũng là tỉnh thành lập chương trình phát triển nông thôn sớm nhất trong cả nước. Từ các chủ trương đột phá, An Giang đã tháo gỡ được mọi trở lực, giải phóng lực lượng sản xuất, giúp nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển nhanh.

  Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn tỉnh giai đoạn 1991-1995 đạt 9,9%, cao hơn bình quân cả nước. 10 năm sau đổi mới, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển vượt bậc, sản lượng lương thực tăng 1,37 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng 16%/năm.

  Sau hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, An Giang đã khẳng định được vị thế, gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ; bộ mặt nông thôn không ngừng cải thiện, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; mạng lưới trường, lớp, cơ sở y tế phủ rộng…

  Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 5,25%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46,8 triệu đồng/người/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 127.360 tỷ đồng (tăng hơn 27.970 tỷ đồng so giai đoạn 2010-2015), tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 31.345 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 4,18 tỷ USD.

  Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước. Để đạt mục tiêu đề ra, An Giang đã đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh; chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp.

  Đồng thời, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Phát huy mạnh mẽ thế mạnh về thương mại, dịch vụ và du lịch. Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, du lịch và đô thị. Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 43%. Tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, phát huy vai trò kinh tế tư nhân trở thành động lực cho phát triển. Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh, an toàn, minh bạch. Kêu gọi đầu tư, hình thành các doanh nghiệp lớn dẫn dắt, liên kết mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, du lịch…

  Tại hội thảo An Giang 190 năm hình thành và phát triển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định: “An Giang là vùng “địa linh - nhân kiệt” với nhiều giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, anh hùng cách mạng. Nằm ở vị trí địa đầu biên giới Tây Nam Tổ quốc, có đường biên giới gần 100km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, An Giang giữ vai trò trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, vùng đất và con người An Giang đã không ngừng bồi đắp để làm phong phú thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, miệt mài sáng tạo những thành quả mới để khẳng định vị thế trên bản đồ đất nước. Nhìn lại chặng đường 190 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang luôn vinh dự, tự hào và mãi ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất An Giang”.

  MỸ LINH

  Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-190-nam-hinh-thanh-phat-trien-a347976.html