Ấn Độ vật vã công nghiệp hóa

    Gốc

    Xung đột liên quan đến đất đai đã cản trở nhiều dự án công nghiệp chủ chốt của đất nước hơn 1,1 tỉ dân này...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080928110237649P0C99/an-do-vat-va-cong-nghiep-hoa.htm