Ấn Độ tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo

Nhằm đối phó với mối đe dọa từ kẻ thù, Ấn Độ sẽ gia tăng việc sản xuất tên lửa đạn đạo đất đối đất Printhvi cũng như tên lửa siêu âm BrahMos để trang bị cho kho vũ khí của lực lượng vũ trang nước này.