Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái năm 2015

    1 đăng lạiGốc

    Người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ G. Madhavan Nair ngày 27/9 tuyên bố nước này có kế hoạch đến năm 2015 sẽ phóng được tàu vũ trụ có người lái trên cơ sở sử dụng các hệ thống và công nghệ trong nước.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215542/Default.aspx