Ấn Độ sẽ mua tổ hợp phòng không tầm ngắn

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Arms-Tass đưa tin, Tư lệnh Lực lượng Bộ binh của Ấn Độ đã tuyên bố dự định mua tổ hợp tên lửa phòng không di động tầm ngắn.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/42461/default.aspx