Ấn Độ sắp thử tên lửa chống tăng Nag

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Các cuộc thử nghiệm mùa hè đối với tên lửa chống tăng Nag sẽ được quân đội Ấn Độ tiến hành vào cuối tháng 7 này. Đây sẽ là các cuộc thử nghiệm cuối cùng để quyết định có nên đưa tên lửa Nag vào vận hành trong quân đội Ấn Độ hay không.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/47103/default.aspx