Ấn Độ phát hiện 11 dòng phụ của biến thể Omicron

    Ấn Độ đã phát hiện tổng cộng 11 dòng phụ của biến thể Omicron ở du khách quốc tế, những người đã đến nước này trong khoảng thời gian từ ngày 24/12/2022 đến ngày 3/1/2023.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/an-do-phat-hien-11-dong-phu-cua-bien-the-omicron-150067.htm