ẤN ĐỘ: NIỀM TIN TIÊU DÙNG SUY GIẢM TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

Ngành công nghiệp ô tô của Ấn Độ đang đối mặt với nhiều khó khăn. Và theo Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ và các chuyên gia phân tích, niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm tác động lớn đến ngành công nghiệp ô tô của nước này.