Ấn Độ nâng giá bán tối thiểu gạo không phải loại basmati lên 1.000 USD/tấn

Ấn Độ, nước có thể vượt Việt Nam trên thị trường xuất khẩu gạo toàn cầu trong năm nay, đã quyết định nâng giá bán tối thiểu các loại gạo xuất khẩu không thuộc loại basmati lên 1.000 USD/tấn từ mức 650 USD/tấn nhằm đảm bảo nguồn cung gạo cho nhu cầu tiêu dùng trong nước.