Ấn Độ khởi động việc sản xuất tổ hợp tên lửa pháo cao xạ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Jane’s đưa tin, Ấn Độ bắt đầu sản xuất tổ hợp tên lửa pháo cao xạ tầm trung trong nước Akash.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/35204/default.aspx