Ấn Độ: Đảng quốc đại giành thắng lợi lớn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Theo kết quả kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội, kéo dài một tháng qua, kết thúc cuối tuần qua, Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền ở ấn Độ, do Đảng quốc đại (INC) lãnh đạo đã giành thắng lợi

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=150122