Ấn Độ cẩn trọng nới lỏng hạn chế

    VNEWS
    3 liên quanGốc

    Hôm qua, chính phủ Ấn Độ đã đề nghị các bang cẩn trọng trong việc nới lỏng các biện pháp hạn chế chống đại dịch COVID-19, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát trở lại các ca nhiễm mới tại quốc gia Nam Á này.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/an-do-can-trong-noi-long-han-che-214599.htm