Ấn đền Trần được phát như thế nào?

Lễ khai ấn đền Trần 2024 được tổ chức vào giờ Tý (23h) đêm 14 tháng Giêng (23/2) với các nghi lễ thiêng truyền thống. Phương án phát ấn đền Trần được chuẩn bị sẵn sàng. Từ 5h sáng rằm tháng Giêng (24/2), nhà đền tổ chức phát ấn cho nhân dân ở bốn điểm. An ninh được thắt chặt từ chiều 14 tháng Giêng.

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/an-den-tran-duoc-phat-nhu-the-nao-post1614500.tpo