Ăn cá chạch chữa bệnh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hồi nhỏ, tôi thường ngồi bên bến sông nhìn người ta đi dài theo bờ nước cạn tay cầm thanh tre dài khều và bắt cá chạch. Khi hỏi cặn kẽ hơn, tôi mới biết đó là người ta dùng bồ cào có răng nhọn và sắc chỉ cần quơ một phát là dính ngay chú cá chạch đang ẩn mình trong lớp bùn đáy sông.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081111145055.aspx