An-ba-ni và Crô-a-ti-a gia nhập NATO vào năm tới

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ngày 9-7, tại trụ sở ở Brúc-xen (Bỉ), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ký các nghị định thư với An-ba-ni và Crô-a-ti-a, động thái mang tính thủ tục mở đường cho hai nước này trở thành thành viên của khối vào năm tới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/173381