Amy Winehouse muốn trở lại Mỹ

    Gốc

    (vitinfo) - Amy Winehouse tiết lộ rằng cô muốn quay trở lại Mỹ để phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình ở quốc gia này.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/VHGT/27808/default.aspx