AMV: 08/03 chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

(Vietstock) - Ngày 08/03, CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Việt Mỹ (HNX: AMV) sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, AMV sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1 và với mức giá 10,000 đồng/cp. Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/03 đến 15/04 và nộp tiền từ 24/03 đến 21/04. Được biết, năm 2010, AMV đạt 10 tỷ đồng doanh thu và gần 2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với cùng kỳ năm 2009, doanh thu của AMV tăng 81% và lợi nhuận tăng 140% so với mức 791 triệu đồng của năm 2009.