AMD tăng tốc, thu nhỏ chip 4 lõi Shanghai

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 13/11/2008, Advanced Micro Devices (AMD) đã tung ra thế hệ chip Opteron 4 lõi thế hệ tiếp theo (có tên mã là Shanghai) trước lịch trình.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12132&chnlid=20&t=pcolarticle