Amazon rao bán BlackBerry có 99.99 USD

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Thật ngạc nhiên khi trang web mua bán trực tuyến nổi tiếng thế giới chỉ rao bán BlackBerry Storm 9530 với công nghệ wireless verizon chỉ với giá chưa đến 100USD

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/206/20090209090317780/amazon-rao-ban-blackberry-co-9999-usd.html