Amazon bị phạt do vi phạm luật lao động

Ngày 18/6, Cơ quan quản lý lao động bang California (Mỹ) đã phạt chuỗi bán lẻ trực tuyến Amazon 5,9 triệu USD do vi phạm luật lao động của bang này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/amazon-bi-phat-do-vi-pham-luat-lao-dong-124921.htm